MalaysiaMemorable holiday
DubaiBest experience!
Thailand dramatic journey
MaldivesBest Memories

تورهای داخلی نوروز 94 | تور تبریز | تور ارومیه | تور کردستان | تور زنجان

توضيح فارسي : تور تبریز|کندوان|جلفا|2شب و 3روز|زمینی|نوروز 1394

2شب و 3 روز اقامت در هتل گسترش 4 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجد کبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق دبل 487.000 تومان

تاریخ اجرای تور از 28اسفند ماه 1393

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|3شب و 4روز|زمینی|نوروز 1394

2شب و 3 روز اقامت در هتل گسترش 4 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجد کبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق دبل 608.000 تومان

تاریخ اجرای تور از 28اسفند ماه 1393

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|2شب و 3روز| زمینی |نوروز 1394

2شب و 3 روز اقامت در هتل پارس 5 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجد کبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق دبل 537.000تومان

تاریخ اجرای تور از 28اسفند ماه 1393

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|3شب و 4روز| زمینی |نوروز 1394

3شب و 4 روز اقامت در هتل پارس 5 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجد کبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق دبل 678.000 تومان

تاریخ اجرای تور از 28اسفند ماه 1393

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|2شب و 3روز| زمینی |نوروز 1394

2شب و 3 روز اقامت در هتل شهریار 5 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجد کبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق دبل 577.000تومان

تاریخ اجرای تور از 28اسفند ماه 1393

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|3شب و 4روز| زمینی |نوروز 1394

3شب و 4 روز اقامت در هتل شهریار 5 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجد کبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق دبل 744.000تومان

تاریخ اجرای تور از 28اسفند ماه 1393

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|2شب و 3روز| زمینی |نوروز 1394

2شب و 3 روز اقامت در هتل سهند 2ستاره تاپ تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجد کبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق دبل 447.000 تومان

تاریخ اجرای تور از 28اسفند ماه 1393

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|3شب و 4روز| زمینی |نوروز 1394

3شب و 4 روز اقامت در هتل سهند 2ستاره تاپ تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجد کبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق دبل 547.000 تومان

تاریخ اجرای تور از 28اسفند ماه 1393

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

__________________________________________________
__________________________________________________

تور تبریز|کندوان|2 شب و 3 روز|هوایی|ویژه نوروز 1394

2 شب و 3روز اقامت در هتل 2 ستاره تاپ سهندتبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3 گشت نیمروزی داخل و خارج شهر،همراهی راهنمای محلی،پرداخت ورودیه اماکن دیدنی،بلیط رفت و برگشت هواپیما

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجدکبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت برای هر نفر در اتاق دبل 630.000 تومان

برای رزرو تور همراه با تخفیف ویژه با 88811833تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان |3 شب و 4 روز|هوایی|ویژه نوروز 1394

3 شب و 4روز اقامت در هتل 2 ستاره تاپ سهند تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3 گشت نیمروزی داخل و خارج شهر،همراهی راهنمای محلی،پرداخت ورودیه اماکن دیدنی،بلیط رفت و برگشت هواپیما

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجدکبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت برای هر نفر در اتاق دبل 719.000تومان

برای رزرو تور همراه با تخفیف ویژه با 88811833تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|2 شب و 3 روز|هوایی|ویژه نوروز 1394

2 شب و 3روز اقامت در هتل 5 ستاره پارس تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3 گشت نیمروزی داخل و خارج شهر،همراهی راهنمای محلی،پرداخت ورودیه اماکن دیدنی،بلیط رفت و برگشت هواپیما

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجدکبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت برای هر نفر در اتاق دبل 709.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|3 شب و 4 روز|هوایی|ویژه نوروز 1394

3 شب و 4روز اقامت در هتل 5 ستاره پارس تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3 گشت نیمروزی داخل و خارج شهر،همراهی راهنمای محلی،پرداخت ورودیه اماکن دیدنی،بلیط رفت و برگشت هواپیما

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجدکبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت برای هر نفر در اتاق دبل 929.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|2 شب و 3 روز|هوایی|ویژه نوروز 1394

2 شب و 3روز اقامت در هتل 4 ستاره گسترش تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3 گشت نیمروزی داخل و خارج شهر،همراهی راهنمای محلی،پرداخت ورودیه اماکن دیدنی،بلیط رفت و برگشت هواپیما

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجدکبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت برای هر نفر در اتاق دبل 659.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|3 شب و 4 روز|هوایی|ویژه نوروز 1394

3 شب و 4روز اقامت در هتل 4 ستاره گسترش تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3 گشت نیمروزی داخل و خارج شهر،همراهی راهنمای محلی،پرداخت ورودیه اماکن دیدنی،بلیط رفت و برگشت هواپیما

گشت های تور:پارک ائل گلی،موزه قاجار،مقبره الشعراء،موزه بهتونی،موزه آذربایجان،مسجدکبود،پارک خاقانی،روستای صخره ای کندوان

قیمت برای هر نفر در اتاق دبل 780.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833تماس حاصل فرمایید

__________________________________________________
__________________________________________________


تور ترکیبی بندر عباس گامرون،قشم،هرمز| نوروز 94

3 شب و 4 روز اقامت در هتل هما *5

خدمات تور : رفت و برگشت باهواپيما طبق برنامه و ساعت پروازي ايرلاين ها ،پرداخت وروديه،بيمه سفر،يک وعده ناهار در قشم دو گشت توربا وسيله نقليه توريستي و تورليدر ترانسفر فرودگاهي

تاریخ اجرای تور 2/1/94
تاریخ اجرای تور 8/1/94
تاریخ اجرای تور 11/1/94

قیمت تور برای هر نفر 1.389.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور زیگورات چغازنبیل خوزستان|نوروز 94

3شب و 4 روز اقامت در هتل پارس اهواز *5

خدمات تور : رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت پروازي ايرلاين ها ، همراهي راهنماي تور ،پرداخت وروديه،بيمه سفر،پذيرايي بين روز ،يک وعده ناهار ،گشت ها با وسيله نقليه توريستي

تاریخ اجرای تور 9/1/94 6/1/94 3/1/94 29/12/93

قیمت تور برای هر نفر 1.179.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور کرمان گواشیر|نوروز 94

3شب و 3روز اقامت در هتل جهانگردی کرمان *4

خدمات تور: رفت و برگشت با هواپيما طبق برنامه و ساعت پروازي ايرلاين ها سه شب اقامت در هتل5*پارس همراهي راهنماي تور پرداخت وروديه،بيمه سفر،پذيرايي بين روز،يک وعده ناهار گشتهاي تور با وسيله نقليه توريستي

تاریخ اجرای تور :11/1/94 8/1/94 5/1/94 2/1/94 28/12/93

قیمت تور برای هر نفر 1.099.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور چابهار|نوروز 94

3شب و 4 روز اقامت در هتل لاله چابهار *4

خدمات تور: راهنماي تور پرداخت وروديه،بيمه سفر،پذيرايي بين روز ،يک وعده ناهار

تاریخ اجرای تور 11/1/94 8/1/94 5/1/94 2/1/94 28/12/93

قیمت تور برای هر نفر 1.399.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور vip لوکس دور ایران|15 شب 16 روز|زمینی|نوروز 94

خدمات تور : سفر با اتوبوس VIP در طول 16 روز همراهي راهنماي تورحرفه اي در طول سفر اقامت در بهترين هتل هر شهر پذيرايي ميوه،چاي،نسکافه،آجيل،آب معدني در طول تور پرداخت وروديه،بيمه سفر گشتهاي کامل آثار ثبت شده

تاریخ حرکت تور 28/12/93

قیمت تور برای هر نفر 3.999.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|نوروز 1394

اقامت در هتل گسترش 4 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت هواپیما

قیمت تور برای هر نفر در تور2شب و 3 روز 659.000 تومان

قیمت تور برای هر نفر در تور3شب و 4 روز 780.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|نوروز 1394

اقامت در هتل پارس 5 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت هواپیما

قیمت تور برای هر نفر در تور 2 شب و 3روز 709.000 تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3شب و 4 روز 850.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|نوروز 1394

اقامت در هتل شهریار 5 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت هواپیما

قیمت تور برای هر نفر در تور 2شب و 3 روز 749.000تومان

قیمت تور برای هر نفر در تور 3شب و 4 روز 916.000تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|2شب و 3روز|هوایی|نوروز 1394

اقامت در هتل سهند 2ستاره تاپ تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت هواپیما

قیمت تور برای هر نفر در تور 2شب و 3 روز 619.000 تومان

قیمت تور برای هر نفر در تور 3شب و 4 روز 719.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|نوروز 1394

اقامت در هتل گسترش 4 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

قیمت تور برای هر نفر در تور 2 شب و 3 روز 487.000 تومان

قیمت تور برای هر نفر در تور 3شب و 4 روز 608.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|نوروز 1394

اقامت در هتل پارس 5 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

قیمت تور برای هر نفر در اتاق تور 2شب و 3 روز 537.000تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق تور 3شب و 4 روز 678.000تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

_____________________________________________

تور تبریز|کندوان|جلفا|نوروز 1394

3شب و 4 روز اقامت در هتل شهریار 5 ستاره تبریز

خدمات تور:اقامت به همراه صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت ،3گشت نیمروزی داخل و خارج شهری،تورلیدر محلی،پرداخت ورودیه ها،بلیط رفت و برگشت اتوبوس vip

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 577.000تومان

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 744.000تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

____________________________________________________


تور کردستان کرمانشاه|4 شب و 5 روز|زمینی|نوروز 94

2شب اقامت در هتل شادی *4 سنندج ،2شب اقامت در هتل پارسیان *5 کرمانشاه

خدمات تور : سفر با اتوبوس توریستی 45 نفره،راهنما،بیمه ،رداخت ورودیه ها،پذیرایی بین روز،یک وعده ناهار در گشت مریوان

تاریخ اجرای تور 5/1/94 ،10/1/94

قیمت تور برای هر نفر 1.089.000 تومان

برای رزرو تور با 8811833 تماس حاصل فرماییدقيمت ها:

قیمت   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.parvazeabrisham.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5373