MalaysiaMemorable holiday
DubaiBest experience!
Thailand dramatic journey
MaldivesBest Memories

تور شیراز 94 | تور کرمان 94

توضيح فارسي : تور شیراز هوایی| هتل ارگ3 * | اردیبهشت 94

تور شیراز هوایی با ایران ایر ماهان آسمان آتا

تور هتل ارگ شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه فرودگاهی

قیمت تور شیراز هوایی برای هر نفر 620000 تومان

برای رزرو تور شیراز هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز هوایی| هتل ار م3* | اردیبهشت 94

تور شیراز هوایی با ایران ایر ماهان آسمان آتا

تور هتل ارم شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه فرودگاهی

قیمت تور شیراز هوایی برای هر نفر 610000 تومان

برای رزرو تور شیراز هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز هوایی| هتل کریمخان 3* | اردیبهشت 94

تور شیراز هوایی با ایران ایر ماهان آسمان آتا

تور هتل کریمخان شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه فرودگاهی

قیمت تور شیراز هوایی برای هر نفر 610000 تومان

برای رزرو تور شیراز هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز هوایی| هتل پارسیان 4 * | اردیبهشت 94

تور شیراز هوایی با ایران ایر ماهان آسمان آتا

تور هتل پارسیان شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو و استقبال و بدرقه فرودگاهی

قیمت تور شیراز هوایی برای هر نفر 743000 تومان

برای رزرو تور شیراز هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز هوایی| هتل آریو برزن 4 * | اردیبهشت 94

تور شیراز هوایی با ایران ایر ماهان آسمان آتا

تور هتل آریو برزن شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو و استقبال و بدرقه فرودگاهی

قیمت تور شیراز هوایی برای هر نفر 700000 تومان

برای رزرو تور شیراز هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز هوایی| هتل چمران5 * | اردیبهشت 94

تور شیراز هوایی با ایران ایر ماهان آسمان آتا

تور هتل چمران شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو و استقبال و بدرقه فرودگاهی

قیمت تور شیراز هوایی برای هر نفر 865000 تومان

برای رزرو تور شیراز هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_____________________________________________________________________________


تور زمینی شیراز

تور شیراز زمینی | هتل ار م3* | اردیبهشت 94

تور شیراز هوایی با ایران ایر ماهان آسمان آتا

تور هتل ارم شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه فرودگاهی

قیمت تور شیراز هوایی برای هر نفر 450000 تومان

برای رزرو تور شیراز هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز زمینی | هتل ارگ 3* | اردیبهشت 94

تور شیراز زمینی با قطار 4 تخته

تور هتل ارگ شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه فرودگاهی

قیمت تور شیراز زمینی برای هر نفر 460000 تومان

برای رزرو تور شیراز زمینی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز زمینی | هتل پارسیان 4* | اردیبهشت 94

تور شیراز زمینی با قطار 4 تخته

تور هتل پارسیان شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه راه آهن

قیمت تور شیراز زمینی برای هر نفر 480000 تومان

برای رزرو تور شیراز زمینی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز زمینی | هتل جهانگردی 3* | اردیبهشت 94

تور شیراز زمینی با قطار 4 تخته

تور هتل ارگ شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه راه آهن

قیمت تور شیراز زمینی برای هر نفر 600000 تومان

برای رزرو تور شیراز زمینی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز زمینی | هتل جام جم 4* | اردیبهشت 94

تور شیراز زمینی با قطار 4 تخته

تور هتل جام جم شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه راه آهن

قیمت تور شیراز زمینی برای هر نفر 700000 تومان

برای رزرو تور شیراز زمینی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

_______________________________________________

تور شیراز زمینی | هتل چمران 5* | اردیبهشت 94

تور شیراز زمینی با قطار 4 تخته

تور هتل چمران شیراز 2 شب و 3 روز با صبحانه 3 روز گشت با راهنما پذیرایی بین روز و پرداخت ورودیه هاو استقبال و بدرقه راه آهن

قیمت تور شیراز زمینی برای هر نفر 665000 تومان

برای رزرو تور شیراز زمینی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید
قيمت ها:

قیمت   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.parvazeabrisham.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9740