MalaysiaMemorable holiday
DubaiBest experience!
Thailand dramatic journey
MaldivesBest Memories

تور شیراز نوروز 94 | تور کرمان نوروز 94

توضيح فارسي : تور هوایی شیراز | هتل ارگ 3 ستاره | اردیبهشت 93


3شب و 4 روز سفر شیراز با پرواز ایران ایر ماهان و آسمان

اقامت همراه با صبحانه هتل ارگ و 3 گشت شهری ترانسفر رفت و برگشت

3 گشت نیمروزی شامل شیراز گردی شهر پارسه بافت قدیم می باشد

قیمت تور هوایی شیراز هتل ارگ برای هر نفر 555000 تومان

برای رزرو تور هوایی شیراز هتل ارگ با دفتر پرواز ابریم 88811834 تماس بگیرید


___________________________________________


تور هوایی شیراز | هتل ارم3 ستاره | اردیبهشت 93

3شب و 4 روز سفر شیراز با پرواز ایران ایر ماهان و آسمان

اقامت همراه با صبحانه هتل ارم و3 گشت شهری ترانسفر رفت و برگشت

3 گشت نیمروزی شامل شیراز گردی شهر پارسه بافت قدیم می باشد

قیمت تور هوایی شیراز هتل ارم برای هر نفر 585000 تومان

برای رزرو تور هوایی شیراز هتل ارم با دفتر پرواز ابریم 88811834 تماس بگیرید

___________________________________________


تور هوایی شیراز | هتل آریو برزن 5 ستاره | اردیبهشت 93

3شب و 4 روز سفر شیراز با پرواز ایران ایر ماهان و آسمان

اقامت همراه با صبحانه هتل آریو برزن و3 گشت شهری ترانسفر رفت و برگشت

3 گشت نیمروزی شامل شیراز گردی شهر پارسه بافت قدیم می باشد

قیمت تور هوایی شیراز هتل آریو برزن برای هر نفر 645000 تومان

برای رزرو تور هوایی شیراز هتل آریو برزن با دفتر پرواز ابریم 88811834 تماس بگیرید


___________________________________________


تور هوایی شیراز | هتل پارس 5 ستاره | اردیبهشت 93

3شب و 4 روز سفر شیراز با پرواز ایران ایر ماهان و آسمان

اقامت همراه با صبحانه هتل پارس و3 گشت شهری ترانسفر رفت و برگشت

3 گشت نیمروزی شامل شیراز گردی شهر پارسه بافت قدیم می باشد

قیمت تور هوایی شیراز هتل پارس برای هر نفر 745000 تومان

برای رزرو تور هوایی شیراز هتل پارس با دفتر پرواز ابریم 88811834 تماس بگیرید


___________________________________________


تور هوایی شیراز | هتل پارک سعدی 5 ستاره | اردیبهشت 93

3شب و 4 روز سفر شیراز با پرواز ایران ایر ماهان و آسمان

اقامت همراه با صبحانه هتل پارک سعدی و3 گشت شهری ترانسفر رفت و برگشت

3 گشت نیمروزی شامل شیراز گردی شهر پارسه بافت قدیم می باشد

قیمت تور هوایی شیراز هتل پارک سعدی برای هر نفر 745000 تومان

برای رزرو تور هوایی شیراز هتل پارک سعدی با دفتر پرواز ابریم 88811834 تماس بگیرید


___________________________________________


تور هوایی شیراز | هتل بزرگ شیراز 5 ستاره | اردیبهشت 93

3شب و 4 روز سفر شیراز با پرواز ایران ایر ماهان و آسمان

اقامت همراه با صبحانه هتل بزرگ شیراز و3 گشت شهری ترانسفر رفت و برگشت

3 گشت نیمروزی شامل شیراز گردی شهر پارسه بافت قدیم می باشد

قیمت تور هوایی شیراز هتل بزرگ شیراز برای هر نفر 840000 تومان

برای رزرو تور هوایی شیراز هتل بزرگ شیراز با دفتر پرواز ابریم 88811834 تماس بگیریدقيمت ها:

قیمت   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.parvazeabrisham.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

6765